Begaafdheid

Er zijn op het Grotiuscollege vier docenten die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van begaafden. Op deze pagina lees je meer informatie.

Indeling groepen
a) De warme overdracht gebeurt door coördinator meer- en hoogbegaafden

Elke leerling die zich aanmeldt bij het Grotiuscollege en waarvan basisschool en/of ouders aangeven dat er (mogelijk) sprake is van hoogbegaafdheid wordt door de coördinator HB opgeroepen voor een persoonlijke intakegesprek. Bij dit gesprek moet minimaal één ouder aanwezig zijn. Het doel van het gesprek is om de behoefte van de leerling zoveel mogelijk te inventariseren en ouders en kind te informeren over de (on)mogelijkheden  van de school, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.

b) Leerlingen HB/MB worden niet allemaal in 1 groep geplaats maar ook niet individueel in een groep geplaats. Het is voor een HB/MB leerling goed aansluiting te vinden, maar ook andere sociale invloeden in een groep te ondervinden.

Plusklas
Ieder leerjaar heeft 1 dagdeel in de week (2 uur en 15 min) plusklas. In de Plusklas werken HB/MB/talent leerlingen aan speciaal ontwikkelde verrijking en verdiepingsopdrachten. Hierbij staat vooral onderzoek, verbanden leggen, ondernemen en het reflecteren en evalueren van het eigen denkproces centraal.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

GPL 1 start na de herfstvakantie. De coach geeft aan welke leerling in aanmerking komt. (Hoogbegaafde leerlingen worden automatisch geplaatst). Leerling schrijft zich op bewuste morgen/middag niet meer in voor labsessie, lezing, workshop, maar voor plusmiddag. Leerling werkt aan zelfgekozen opdracht, vakgebonden, vakoverstijgend of thematisch. De opdrachten kunnen 2 tot 6 middagen in beslag nemen en variëren van individueel, duo’s tot groepsopdrachten. Ook kunnen gezamenlijke externe bezoeken onderdeel uitmaken van een plusmiddag.

Afsluiting geschiedt via presentatie of d.m.v. een werkstuk. Bij sommige opdrachten is het mogelijk de afsluiting te gebruiken als vervanging voor een toets en zo een thema of trede in de portal af te sluiten.

GPL 2 start meteen na de introductieweek. De procedure is hetzelfde als in leerjaar 1. De opdrachten hebben een hoger niveau en praktisch alle vakken zijn erbij betrokken, waardoor de leerling in ieder geval de verdieping in kan gaan. Van de leerling wordt werken in een hogere denkorde verwacht.

Portal (in toekomst, start ontwikkeling van schooljaar 2020-2021)

In de portal kunnen in de toekomst voor een aantal vakken plus-werkpaden komen. Werkpaden bij thema’s of treden waar plusleerlingen anders aan het werk kunnen dan de doorsnee leerling.

Wil jij naar school op Grotius?
Super tof!

Meld je aan  


Downloads  


Contact
We zijn elke schooldag geopend en telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur.

Akerstraat 117 - 6417 BM - Heerlen
045 571 39 52
info@grotius-lvo.nl

© 2023 - Grotius College