Instroom in overige leerjaren

Het kan voorkomen dat leerlingen van andere scholen willen overstappen naar Het Grotiuscollege. Soms heeft een leerling een nieuwe start nodig of is meer gebaat bij ons onderwijsconcept waarbij leerlingen onder begeleiding van een coach zelfstandig leren leren en waar toetsen een onderdeel is van het leerproces.

De aanmelding is definitief op het moment dat Het Grotiuscollege van de vertrekkende school het onderwijskundig rapport heeft ontvangen en daaruit is gebleken dat de ondersteuningsbehoefte van het kind passend is bij het ondersteuningsprofiel van Het Grotius.

Overweegt u een overstap voor uw zoon/dochter neem dan contact op met onze teamleider: [email protected].