Beste ouders en leerlingen,

Gevoed door diverse partijen om ons heen, waaronder een aantal eigen collega’s, en de waarnemingen op de gangen, hebben we vanmorgen als schoolleiding besloten per donderdag 3 september mondkapjesplicht op de gangen in te stellen. In de leslokalen, in de grote aula (met de catering) en buiten blijft dit vrijwillig, maar op de gangen (en ook in de kleine aula) tijdens lesverplaatsingen en voor toiletbezoek is het dragen van een zelf meegebracht mondkapje per donderdag 3 september verplicht, zowel voor leerlingen als medewerkers. We weten dat de meningen over dit onderwerp verdeeld zijn, maar we kunnen niet een halve maatregel nemen en kiezen er nu voor om met name de collega’s die zich hier beter bij voelen tegemoet te komen. We bekijken per week hoe de zaken lopen en stellen waar nodig zaken bij.

Om de drukte in de grote aula (met de catering) te stroomlijnen, zijn verder de volgende zaken aan de orde:

1. Tijdens de kleine (ochtend)pauze mogen alleen de onderbouw leerlingen (leerjaar 1 t/m 3) naar de grote aula (met de catering). De bovenbouw leerlingen gaan naar buiten, alleen bij slecht weer mogen zij binnen blijven (maar dus niet naar de grote aula). Het is dus handig om gepaste kleding en eten/drinken van huis mee te nemen.

2. Tijdens de lunchpauze mogen alleen de bovenbouw leerlingen (leerjaar 4 t/m 6) naar de grote aula en gaan de onderbouw leerlingen naar buiten.
Ook hier dus graag aandacht voor gepaste kleding en eten/drinken mee naar school.

Rookverbod op het schoolterrein:

Per dit schooljaar is roken verboden, niet alleen in het schoolgebouw, maar op het gehele schoolterrein. Om mogelijke overlast te voorkomen hebben we aan de zijkant van de school bij  het wandelpad een kleine rookzone net buiten het schoolterrein ingericht, deze kan per maandag 7 september worden gebruikt. De komende schooldagen tot het weekend beschouwen we als overgangsfase, maar ook dan geldt al dat roken op het schoolterrein feitelijk verboden is. Per maandag 7 september gaan we daadwerkelijk gepast handhaven.

Wilt u deze beide zaken met uw kind bespreken en hun medewerking vragen?

Dat doen wij op school dan ook.

Met vriendelijke groet,

Peter Sijm, interim locatiedirecteur Grotius en VSP

Wil jij naar school op Grotius?
Super tof!

Meld je aan  


Downloads  


Contact
We zijn elke schooldag geopend en telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur.

Akerstraat 117 - 6417 BM - Heerlen
045 571 39 52
info@grotius-lvo.nl

© 2023 - Grotius College