Dit schooljaar groeit ons Gepersonaliseerd Leren (GPL) verder de school in, naar leerjaar 3. Dat betekent dat ruim 60% van onze leerlingen GPL-onderwijs volgt en dat bijna alle docenten een actieve rol hebben in GPL. Mede om deze reden hebben we de lestijden van de bovenbouw (regulier onderwijs) en de GPL-klassen gesynchroniseerd. Op deze manier is het voor docenten makkelijker om zowel in het reguliere onderwijs als in GPL onderwijs te verzorgen.

 

De wijziging van de lestijden heeft geen gevolgen voor het GPL-gedachtengoed. Dat betekent dat o.a. workshopuren, de mogelijkheid om zelf activiteiten te plannen en inschrijf-uren niet verdwijnen. In de ochtend blijft de mogelijkheid bestaan voor leerlingen om de coachgesprekken te voeren, zich voor te bereiden op de dag en op te starten met de basisgroep. Coaches kunnen echter ook op andere momenten coachgesprekken plannen met leerlingen. Met name in de hogere leerjaren zal het regelmatiger voorkomen dat coaches samen met de leerling afspreken dat er minder coachgesprekken gevoerd worden. Dit past in de ontwikkeling van de leerling in de weg naar zelfstandig werken en leren. Uiteraard blijven docenten en coaches het proces monitoren en wordt er waar nodig bijgestuurd en/of de coaching aangepast.

De eerste les-inhoudelijke activiteiten starten dagelijks iets eerder dan voorheen, namelijk om 9.20 uur en het kan voorkomen dat lesactiviteiten soms na 15.00 uur eindigen. Uiteraard wordt er altijd gezorgd voor een zo optimaal mogelijke weekplanning.

Als school gaan we dit schooljaar regelmatig ons GPL evalueren. Daarbij doen we ook een beroep op ouder(s)/verzorger(s), immers, zij ervaren samen met hun zoon/dochter als geen ander wat goed werkt en wat (nog) niet. Die ervaringen en inzichten willen we inzetten bij het verbeteren van ons onderwijs.

Wil jij naar school op Grotius?
Super tof!

Meld je aan  


Downloads  


Contact
We zijn elke schooldag geopend en telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur.

Akerstraat 117 - 6417 BM - Heerlen
045 571 39 52
info@grotius-lvo.nl

© 2023 - Grotius College