Profielkeuze

In het derde jaar op Het Grotius kies je een profiel met een daarbij horend vakkenpakket. Op de mavo doe je examen in zeven vakken maar het kan eventueel ook in zes vakken als je daar beter mee uit de voeten kunt. Je kan kiezen uit Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Economie, Geschiedenis, Biologie, Natuurkunde, Kunst beeldend, Muziek, Wiskunde, Sport & Bewegen, Bewegen, Sport & Maatschappij. Voor Wiskunde, Engels, Nederlands en de verplichte profielkeuzevakken in de bovenbouw krijg je drie lessen in de week, alle andere vakken twee.

Studiekeuze

Op Het Grotius nemen we genoeg tijd om te kijken welke studie bij je past en wat je daar later dan weer mee kunt of wilt doen. We hebben dan ook verschillende activiteiten ingepland om je kennis te laten maken met verschillende opleidingen en hoe je daar je weg in kunt vinden. Je krijgt hierbij begeleiding van de decaan. Natuurlijk vragen we ook van je om buiten schooltijd deel te nemen aan open dagen en meeloopdagen van verschillende studies en opleidingen. In het derde jaar op Het Grotius zal je stage gaan lopen als voorbereiding op je profielkeuze.

Studiefinanciering

Het kabinet wil de basisbeurs in het hoger onderwijs in het studiejaar 2023-2024 opnieuw invoeren voor alle studenten. Studenten die dan beginnen met hun studie profiteren dus vanaf hun tweede studiejaar van een basisbeurs, als ze aan de criteria daarvoor voldoen. Via deze link vind je meer informatie over de basisbeurs.
De kosten voor het studieleven zijn anders dan voor scholieren. Gaat iemand uitwonend studeren dan kunnen de kosten nog hoger uitvallen. Voor een overzicht van de kosten per maand (ongeveer) kan de website van het Nibud geraadpleegd worden. Daar zijn de kosten uitgebreid berekent en uitgelegd. Tenslotte is er nog de Rekenhulp van duo, hiermee kan de hoogte van studiefinanciering worden berekend en worden de meest gestelde vragen over studiefinanciering beantwoord.

Verschillende opleidingen

Voor selectie opleidingen is een uitgebreide toelating, vaak bestaande uit meerdere rondes. Meer informatie vind je op de website van studiekeuze123.

Voor opleidingen met aanvullende eisen (kunstacademie en sportopleiding) verschillen de eisen per opleiding. Kijk op de site van de aanbieder voor meer informatie. Vaak wordt er om een portfolio gevraagd. Bereid je hier van tevoren goed op voor. Voor de overige opleidingen wordt er gebruik gemaakt van matching. Hogescholen en universiteiten werken dan met intakegesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt er gekeken of de leerling een goed beeld heeft van de opleiding en of de leerling de juiste motivatie heeft. Op deze site is informatie te vinden over studiekeuze en toelating.

Om te kijken of een opleiding een lotingstudie is en vanaf wanneer je je kunt aanmelden kun je op de volgende site terecht. Je vindt hier de matchingsprocedure van veel hogescholen en universiteiten.