Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan staat alle informatie over ondersteuning op Het Grotiuscollege. Daarin wordt ook het beleid met betrekking tot dyslexie beschreven.