Onderwijsinspectie

Op het Grotius College hechten we veel waarde aan kwaliteit. En daarmee aan de tevredenheid van onze leerlingen, hun ouders en ons personeel. Wij checken die tevredenheid regelmatig en streven hierbij naar continue verbetering. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u onze schoolprestaties bekijken.