Informatie voor basisschooldocenten

We dragen zorg voor een goede overstap van de basisschool naar Het Grotiuscollege. Om onze school goed te leren kennen is er een informatiemiddag georganiseerd voor basisschooldocenten. Voor schooljaar 24/25 (nieuwe leerlingen schooljaar 25/26) vindt deze plaats op 30 oktober 2024 van 15:30 to 16:30. Op deze middag wordt ook informatie gegeven over Vrijeschool Parkstad en Compass in Brunssum. Meer informatie kunt u krijgen via: a.vrenken@stichtinglvo.nl