Inspraak op het onderwijs vindt plaats vanuit de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad en middels koffieochtenden waar rondetafelgesprekken georganiseerd worden. Elk schooljaar worden de beoogde bijeenkomsten van de medezeggenschaps- en leerlingenraad in de jaarkalender opgenomen. Elk gremium heeft een vast lid van de schoolleiding als aanspreekpunt.

 

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Grotius College bestaat uit een personeelsgeleding (PMR, met docenten en ondersteunend personeel), een oudergeleding (met zo veel mogelijk evenredige vertegenwoordiging uit de afdelingen en leerjaren) en een leerlingengeleding (met zo veel mogelijk evenredige vertegenwoordiging uit de afdelingen en leerjaren, vanaf leerjaar 3). Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: s.mulders@stichtinglvo.nl

https://grotius-lvo.nl/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20230530_200409_918.webp

 

De leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van alle jaarlagen (en liefst van alle klassen). De leerlingenraad werkt als klankbordgroep. Eén keer per maand is er een overleg dat plaatsvindt. Als er zaken spelen of wijzigen wordt dit voorgelegd aan de leerlingenraad. Ook wordt aan de leden gevraagd om agendapunten aan te leveren als zij zaken willen bespreken. Voor meer informatie: l.verkerke@stichtinglvo.nl