Beoordelen & toetsen

Je zit op school om te leren en een diploma te halen. Daarom is het belangrijk dat je weet hoever jij bent in je leerproces. Drie keer per jaar heb je een gesprek met je coach en je ouders waarin jij aangeeft wat goed gaat en waar je je nog in moet ontwikkelen. Je coach krijgt daarbij aanvullende informatie van de vakdocenten. In de les leer je aan de hand van leerdoelen in de vorm van “ik kan-zinnen”. Op deze doelen krijg je naast inhoudelijke feedback van je vakdocent ook te horen hoe jij leert zodat je weet wat de volgende stap is om het doel te behalen. We geven op Het Grotiuscollege per vak vier keer per jaar een cijfer zodat we inzicht hebben waar jij staat ten opzichte van de doelen. De docenten en jouw coach geven drie keer per jaar een inschatting van jouw niveau op basis van wat jij hebt laten zien. Vanaf leerjaar drie werken we met toetsweken omdat wij van mening zijn dat het goed is als je voorbereid wordt op periodes waarin de focus op presteren ligt. Zie voor meer informatie ons bevorderingsreglement-versie 22-23.