Samenwerking

Binnen Parkstad is gekozen om de drie scholen Grotius College en Vrijeschool Parkstad in Heerlen en Compass in Brunssum onder aansturing van één rector te plaatsen. Deze scholen bieden alle drie mavo, havo en atheneum aan maar hebben hun eigen identiteit en onderwijskundige aanpak.