Beta

Ben jij geïnteresseerd in wetenschap, technologie, engineering of wiskunde? Dan is ons bètaonderwijs iets voor jou! Van proefjes in de natuurkunde tot het ontdekken van de geheimen van scheikunde, informatica en biologie, bij ons kun je je kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen.

Talen

Taal is overal om ons heen en van cruciaal belang in de wereld van vandaag. We bieden een breed scala aan talen, zoals Engels, Nederlands, Frans, Duits, Spaans. Hier kun je jouw communicatieve vaardigheden ontwikkelen en de schoonheid van verschillende culturen ontdekken.

 

Onderzoek & Leren

Bij het Grotius College willen we dat je nieuwsgierig bent en een passie voor leren ontwikkelt. Door ons onderzoeks- en leerprogramma leer je vaardigheden die je kunt inzetten in het leerproces. Daarnaast leer je hoe je onderzoek uitvoert en stimuleren we jouw onafhankelijk denken en kritisch redeneren. Dit helpt je niet alleen op school, maar ook in het dagelijks leven.

 

Kunst & cultuur

Ben jij creatief en houd je van expressie? Onze kunstvakken bieden je de mogelijkheid om jouw artistieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Of je nu geïnteresseerd bent in beeldende kunst, muziek of design & technology. Hier kun je jouw verbeeldingskracht gebruiken en je artistiek uiten. Op het Grotiuscollege besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur, zowel in het curriculum als in het buitenschoolse programma.

In de onderbouw staat Kunst en Cultuur binnen het lesprogramma centraal. Dit komt met name tot uiting in groei dagen, maar ook tijdens reguliere onderwijsbijeenkomsten. In de bovenbouw is er ook aandacht voor cultureel erfgoed. Als leerling kan je dan in de bovenbouw een keuze maken tussen de examenvakken Kunst Beeldend en Kunst Muziek.

 We streven naar een kunstaanbod op hoog niveau, zowel in het lesprogramma als bij de excursies en projecten. Daarom werken we veel samen met gastdocenten en culturele partners uit de regio, zoals Schunck Glaspaleis, Parkstad Limburg Theaters, Nieuwe Nor, Theater Laagland en Opera Zuid.

 Wil je gewoon lekker muziek maken na schooltijd? Meld je dan aan als lid van het koor, het orkest of de band bij [email protected] (mevrouw Brouwers).

 

Sport

We geloven dat lichamelijke activiteit essentieel is voor een gezonde levensstijl en persoonlijke ontwikkeling. Bij ons kun je deelnemen aan verschillende sportprogramma’s en jouw fysieke vaardigheden verbeteren. Daarnaast leer je waardevolle levenslessen zoals teamwork, doorzettingsvermogen en discipline.

 

Maatschappij

We willen dat je betrokken bent bij de samenleving en begrip hebt van maatschappelijke vraagstukken. Onze vakken zoals maatschappijleer, geschiedenis, economie en aardrijkskunde helpen je de complexiteit van de wereld om je heen te begrijpen. Zo kun je een actieve burger worden en een positieve impact hebben op jouw omgeving.

 

Taal

Naast het leren van verschillende talen, besteden we ook speciale aandacht aan taalvaardigheid in het algemeen. Onze taalvakken richten zich op het verbeteren van jouw schrijf-, lees-, spreek- en luistervaardigheid, zodat je een effectieve communicator kunt worden.

 

Rekenen

Sterke rekenvaardigheden zijn belangrijk in verschillende vakgebieden en in het dagelijks leven. Onze rekenlessen helpen je een stevige basis in wiskunde op te bouwen, probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen en logisch te leren denken

 

Burgerschap

Burgerschap bieden wij aan vanuit de lessen en in naschoolse activiteiten. Vanuit de vakken leggen de docenten de relatie met de maatschappij en zijn er gastlessen die door experts vanuit bedrijven en/of organisaties gegeven worden. Naschoolse activiteiten vinden vooral plaats in de regio zoals debatteren, activiteiten op scholen in België en Duitsland en de ‘Kids Hackathon’ in Heerlen.

 

Cambridge

Naast onze reguliere lessen Engels biedt het Grotius College, vanaf de tweede klas binnen een aparte leerlijn, Cambridge English aan. Veel van onze leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels de voertaal is. Al tijdens stages en studies in het buitenland ervaar je dat een gemiddelde beheersing van het Engels niet altijd genoeg is. Als je in een wereld van internationalisering ook na jouw middelbareschooltijd mee wilt kunnen, heb je nodig. Niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven en scripties en proefschriften worden in toenemende mate in het Engels geschreven. Voor presentaties geldt hetzelfde. Het spreekt voor zich dat vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij een groot voordeel is. De universiteit van Cambridge heeft daarom een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge Certificates genoemd. De twee bekendste diploma’s zijn het zogenaamde Cambridge English: First (FCE) en het Cambridge English: Advanced (CAE).

Voor meer informatie, neem contact op met mevrouw Leunissen ([email protected])