Op het Grotius College is veel aandacht voor het verwerven van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling.

https://grotius-lvo.nl/wp-content/uploads/2023/11/Grotiuscollege-2023_web-HR_30_web-LR_53.jpg

Wat leer je op het Grotius College?

 • Kennis en vaardigheden zoals zelfstandig leren, communiceren, samenwerken en problemen oplossen.
 • Onderzoekend leren waarbij je je vragen omzet in een onderzoek
 • Keuzes maken in jouw leerproces zodat je zelf je doelen behaalt

Vragen stellen vanuit
verschillende invalshoeken

Reflecteren op hoe je
geleerd hebt

Luisteren naar anderen

Hoe leer je op Het Grotiuscollege

 • Samen met je coach die jou begeleidt in het zelfstandig leren
 • Door leerdoelen te stellen voor alle vakken
 • In groeidagen waarin extra tijd is om te werken aan
  het behalen van de leerdoelen en vakoverstijgende activiteiten centraal staan
 • Door van vakdocenten te horen wat goed gaat en wat beter kan
 • Door samen te werken met anderen
 • Door het doen van onderzoek
 • Door extra ondersteuning te krijgen als het leren ‘vastloopt’ in de vaklessen