Lessentabel en lestijden

Lessentabel Grotiuscollege 2023-2024
Vakken Lj. 1 mhv Lj. 2 mhv Lj. 3 tl Lj. 3hv Lj. 4 m Lj. 4 hv Lj. 5 h Lj. 5 v Lj. 6 v
coachuur 1 1 1 1 1 1 1 1 1
duits 2 2 2 2 2 2 2 2 2
engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3
lichamelijke opvoeding 3 3 2 2 2 2 2 2 2
nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3 3
onderzoekend leren 1         1      
rekenen 1 1 1 1 1 0.5 0.5    
taal 1 1 1 1          
wiskunde 3 3 3 3 3        
tekenen 2 2 2 1          
muziek 2 2   1          
spaans   2   2   2 2 2 0
frans             2 2 2
profielwerkstuk     0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
bsm           2 2 2  
aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 2
bedrijfseconomie             2 2 2
biologie 2   2 2 3 3 3 3 3
economie     3 2 3 3 3 3 3
geschiedenis 2 2 2 2 3 3 3 3 3
kckv         2        
ckv           2 1 1 1
maatschappijleer         2 2      
natuurkunde   2 2 2 2 3 3 3 3
scheikunde       2   3 3 3 3
Natuur, leven, technologie             1 2 1
informatica           2 2 2  
wiskunde A           3 3 3 3
wiskunde B           3 3 3 3
kunst algemeen           2 2 2 2
kunst beeldend         2 2 2 2 0
kunst muziek           2 2 2 0
maatwerk 0 0 0 0 0 2 3 3 3
Totaal 28 31 30.5 32 32.5 30 27.5 25.5 23.5
 
Aantal wkn. 34 34 34 34 30 34 30 34 30
Onderwijstijd in lesuren 952 1054 1037 1088 975 1020 825 867 705
Onderwijstijd in klokuren 793 878 864 907 813 850 688 723 588
 
startweek 1 1 1 1 1 1 1 1 1
groeiweken 4 4 4 4 3 4 3 4 3
Aant. wkn 5 5 5 5 4 5 4 5 4
Onderwijstijd 200 200 200 200 160 200 160 200 160
 
Totale onderwijstijd 993 1078 1064 1107 973 1050 848 923 748
 
Geplande onderwijstijd:   Volgens tabel:
Mavo 3700 4108
Havo 4700 5076
Vwo 5700 5898
Lestijden Grotius 2023-2024
08.30-9.15 lesuur 1
9.15-10.00 lesuur 2
10.00-10.15 pauze
10.15-11.00 lesuur 3
11.00 -11.45 lesuur 4
11.45 – 12.15 pauze
12.15 – 13.00 lesuur 5
13.00 – 13.45 lesuur 6
13.45- 14.00 pauze
14.00-14.45 lesuur 7
14.45 – 15.30 lesuur 8
15.30-16.15 lesuur 9