Het eindexamen in het voortgezet onderwijs bestaat uit het schoolexamen (ook wel aangeduid met PTA of SE) en het centraal schriftelijk examen (CE). Het PTA start in het examenjaar. In het voorexamenjaar kunnen handelingsdelen, praktische opdrachten of een portfolio afgenomen worden die al onderdeel zijn van het schoolexamen. Voor 1 oktober ontvangen alle examenleerlingen hun PTA (programma van toetsing en afsluiting) waarin de SE’s staan die afgenomen worden.

Het CE is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen van dezelfde onderwijssoort. Leerlingen krijgen dezelfde examenvragen voor hun verplichte vakken en keuzevakken. Het centraal examen is altijd aan het einde van het laatste schooljaar. Het ministerie van OCW stelt het centraal examen vast.

Het CE is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen van dezelfde onderwijssoort. Leerlingen krijgen dezelfde examenvragen voor hun verplichte vakken en keuzevakken. Het centraal examen is altijd aan het einde van het laatste schooljaar. Het ministerie van OCW stelt het centraal examen vast. Neem voor vragen over het examen of het pta contact op met de examencommissie: [email protected]

https://grotius-lvo.nl/wp-content/uploads/2023/11/Grotiuscollege-2023_web-HR_20_web-LR_43-1.jpg

Examen mavo

Leerlingen op Het Grotiuscollege doen centraal examen in zeven vakken, tenzij dit niet in belang van de leerling is. De leerling doet dan examen in zes vakken en kiezen aan het eind van jaar drie hun vakken.
De vakken die aangeboden worden zijn: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, economie, geschiedenis, biologie, natuurkunde, kunst beeldend, wiskunde, sport & bewegen, maatschappijleer.

 

Examen havo en vwo

De havo en vwo-leerlingen kiezen aan het eind van leerjaar 3 een profiel:

  • Vier verschillende profielen:
  • Profiel Cultuur & Maatschappij
  • Profiel Economie & Maatschappij
  • Profiel Natuur & Techniek
  • Profiel Natuur & Gezondheid

Binnen deze profielen bestaan er 2 soorten vakken: verplichte vakken, die voor alle leerlingen hetzelfde zijn en keuzevakken, die verschillend zijn voor de leerlingen.

 

Examenreglement

De regels m.b.t het PTA en het CE, de regels m.b.t de organisatie van het CE, de voorwaarden en mogelijkheden van herkansen of inhalen van het PTA en de regels en maatregelen rondom onregelmatigheden zijn beschreven in het examenreglement.

Voor meer informatie over het eindexamen: examenblad.nl