Brede brugklassen

Als je al heel jong moet kiezen voor een school in het voortgezet onderwijs en als je dan ook nog maar één jaar de tijd krijgt om op die school een richting te kiezen (Mavo, Havo of Vwo), kan dat kansongelijkheid in de hand werken. Daarom heb je op Het Grotius drie jaar de tijd om te laten zien wat je kan voordat je een definitieve keuze moet maken. In onze brugklassen zitten dan ook leerlingen van verschillende niveaus die zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Brede brugklassen noemen we dat.

Mavo (VMBO TL)

Mavo staat voor middelbaar algemeen voorbereidend onderwijs. Het is de theoretische leerweg van het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). De mavo duurt 4 jaar. Op de mavo krijgen leerlingen algemeen vormende theorievakken. Na de mavo kun je verder leren op het middelbaar beroepsonderwijs of doorstromen naar de havo. Gemiddeld 30% van onze leerlingen kiest na de mavo voor onze havo.

Havo

De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs. De havo duurt 5 jaar. Aan het einde van klas 3 kun je kiezen uit een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Op de havo wordt veel aandacht besteed aan internationalisering. Zo zijn er diverse activiteiten in de Euregio en in jaar 4 ga je op reis naar een ander land in Europa. Na de havo kun je kiezen voor een vervolgopleiding binnen het mbo of het hbo. Doorstromen naar het vwo kan ook.

Vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt je voor op een studie aan het hbo of de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar. Aan het eind van klas 3 kun je kiezen uit een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Ook op het vwo wordt veel aandacht besteed aan internationalisering binnen en buiten de Euregio. Vwo-leerlingen kunnen tevens deelnemen aan Grootz waarbij extra ondersteuning plaatsvindt als meer cognitieve uitdaging gewenst is.