Hoe we met elkaar omgaan

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is voor leerlingen en docenten die behoefte hebben aan ondersteuning, begeleiding of een vertrouwelijk gesprek. Je kunt contact opnemen met mevrouw Greve: [email protected] of meneer Bik: [email protected]

Anti-pestcoördinator

Onze anti-pestcoördinatoren spelen een cruciale rol in het creëren van een veilige en respectvolle schoolomgeving. Zij ondersteunen bij incidenten in zowel de klas als bij individuele incidenten. Je kunt contact opnemen met mevrouw Ackermann | [email protected] of mevrouw Creusen | [email protected]

Schoolcode

Iedereen gaat naar school om te leren. Een fijne schooltijd is belangrijk om je goed te ontwikkelen op sociaal/emotioneel gebied. Wij willen een school zijn waar je met plezier naar toe gaat, waar je jezelf kan zijn en waar je de school met goede resultaten verlaat. De schoolcode is de basis van het gedrag en omgang met elkaar in en om de school. Samen zorgen wij ervoor dat iedereen fijne schooltijd heeft.

Praktisch

 • Leerplein 1 en de kleine aula zijn ruimte waar je goed kunt werken en leren. Een goede werkplek is rustig en na afloop opgeruimd.
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in de aula’s, de grote kluisruimte en de binnenplaats.
 • Roken op en in de nabijheid van het schoolterrein is niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol, drugs en energydrank op het schoolterrein/bij buitenschoolse activiteiten is niet toegestaan. Handel in drugs of doorgeven van drugs kan leiden tot verwijdering van school. De school doet aangifte bij de politie. Gedurende het schooljaar vinden er jas- en tascontroles plaats in het bijzijn van de politie.
 • Bestellen en nuttigen van fastfood op school is verboden. Ook grootverpakkingen snacks en snoep mogen de leerlingen niet meer mee naar school nemen.
 • Telefoons/smartwatches zijn niet toegestaan in de les en op de leerpleinen

Afspraken voor in de les

Wat heb je niet in de klas?Wat heb je wel in de klas?
Een mobielEen schrift voor het vak
Een jas aanEen pen, potlood, markers
Een tas op tafelEen opgeladen laptop
Oortjes inDe studieplanner
Kauwgom, eten en drinkenIn jaar 1 en 2 de papieren agenda

Omgaan met jezelf en met elkaar

 • Je respecteert elkaar: Behandel medeleerlingen, docenten en ander personeel met respect en vriendelijkheid. Wees bewust van elkaars verschillen en toon begrip en tolerantie. Je gaat om met anderen zoals je wilt dat anderen met jou omgaan
 • Je helpt anderen als dat nodig is en vraagt hulp als je iets niet snapt.
 • Je spreekt elkaar aan op gedrag dat niet past binnen de school en je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag.
 • Je probeert het beste in jezelf naar boven te halen
 • Je houdt je aan de gemaakte afspraken
 • Je komt op tijd: Het is belangrijk om elke dag op tijd op school te zijn. Punctualiteit bevordert een goede werkomgeving en zorgt ervoor dat lessen soepel kunnen verlopen.
 • Je volgt instructies op: Luister altijd naar de instructies van docenten en schoolpersoneel en volg deze nauwkeurig op. Dit bevordert een effectief leerproces en zorgt voor een veilige schoolomgeving.
 • Je houdt de school schoon: Neem je verantwoordelijkheid om de school schoon en netjes te houden. Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken en behandel de schoolfaciliteiten met zorg.
 • Je gebruikt technologie verantwoordelijk: Gebruik technologische apparaten, zoals smartphones en laptops, op een verantwoorde manier. Respecteer de regels met betrekking tot het gebruik van technologie in de klas en zorg ervoor dat het je eigen leerproces niet verstoort.

 

Veiligheid

De school neemt jaarlijks deel aan de landelijke veiligheidsmonitor en zet op basis van de uitkomsten gerichte acties in die worden opgenomen in het schooljaarplan. Indien nodig handelt de school. De score van de school op veiligheid is 8,3. In het veiligheidsplan staan alle maatregelen.