https://grotius-lvo.nl/wp-content/uploads/2023/11/Grotiuscollege-2023_web-HR_5_web-LR_28.jpg

Schoolplan

Het schoolplan beschrijft de koers van het Grotius College de komende vier jaar. Jaarlijks beschrijven we in het schooljaarplan op basis hiervan de doelen die we willen bereiken. Deze evalueren we met alle betrokken zodat helder is welke keuzes een positief effect hebben op de onderwijskwaliteit en waar bijstelling nodig is.