Euregionale projecten

Het Grotiuscollege ligt binnen de Euregio Maas Rijn (EMR); een bijzondere ligging binnen een regio met drie officiële landstalen. Dit gegeven maakt het niet alleen nodig, maar vooral ook mogelijk om je als leerling vanaf jonge leeftijd op natuurlijke wijze met de buurtalen in contact te brengen en je te leren verbinden met leeftijdgenoten uit de Euregio met als doel interculturele verschillen te verkleinen. Voldoende aandacht voor deze regio biedt je betere kansen op de euregionale studie- en arbeidsmarkt.

Het Grotiuscollege heeft een aantal partnerscholen in de regio. Elk jaar worden, in samenwerking met scholen uit België en Duitsland, documentaires gemaakt met een actueel thema. Ook is er aandacht voor excursies naar bijvoorbeeld de historische stad Trier, die we elk jaar voorbereiden met onze partnerschool uit Hückelhoven, of we bezoeken andere interessante ‘Lernorte’. Het Grotiuscollege is kartrekker voor diverse euregionale projecten, zoals het Project Vrij Zijn uit 2022, dat resulteerde in het winnen van de Limburgse Onderwijsprijs. Komend schooljaar organiseert onze school het Euregio Klimaatdebat in het Provinciehuis te Maastricht. Kortom, actief burgerschap start in de eigen omgeving.

Stichting Global Exploration

Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs diverse projecten in ontwikkelingslanden. Voor scholen bieden we de Global Challenge aan. Diverse wereldburgerprojecten die leerlingen de wereld laten zien. Leuk, leerzaam en inhoudelijk. Komend jaar zal Stichting Global Exploration een stage organiseren naar India. De voorbereiding en stage zullen in het teken staan van wereldburgerschap en interculturaliteit. Jongeren leren niet alleen hun eigen kwaliteiten ontdekken, maar werken ook aan vaardigheden die belangrijk zijn in de 21ste eeuw.