Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die een aanvulling zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de ‘vrijwillige ouderbijdrage’ genoemd. Deze ouderbijdrage is dus vrijwillig. U kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde, onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw zoon of dochter niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Vanaf de brugklas heeft u de mogelijkheid om te sparen voor de buitenlandse reizen die in het voorexamenjaar plaatsvinden. Wij vragen ouders tevens om indien mogelijk een bijdrage te doneren die wij gebruiken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen deel kunnen nemen aan activiteiten. Tevens worden deze extra middelen ingezet voor onderwijskundige activiteiten zoals sport, cultuur of veldwerk. Jaarlijks ontvangt u een verantwoording over de inzet van de middelen.