„Euregio Maas-Rhein – Festung oder Future?“ – das neue euregionale Filmproject 

Sinds 2018 werkt het Grotius samen met een aantal scholen aan euregionale filmprojecten. Ook dit jaar zijn de leerlingen aan de slag gegaan met de 3 andere partnerscholen, Het Broeklandcollege uit Hoensbroek, het Paul Julius Burufskolleg uit Aken en het GO XL Level X uit Hasselt.   

Het doel van deze filmprojecten is om maatschappelijk belangrijk thema’s te onderzoeken. En de zienswijzen aan beide kanten van de limburgse grens nader te bekijken.  Dit jaar draait het om het thema Vlucht en Migratie. 

De vluchtelingendebatten van de afgelopen jaren hebben ook alle partnerregio’s van de EMR getroffen. Terwijl in Brussel, Berlijn en Den Haag quotaregelingen, grensbewaking, uitbestede asielprocedures en strengere uitzettingspraktijken worden besproken om het aantal vluchtelingen in de toekomst te beheersen, moeten de gemeenten en provincies in de EMR zorgen voor de eerste opvang, huisvesting, verzorging en integratie van de aankomende migranten. Geen gemakkelijke opgave gezien de verhitte atmosfeer bij grote delen van de (euregionale) bevolking. Dus wie zijn de mensen die voor de nieuwkomers zorgen? En welke ervaringen hebben ze met het opvangen van de migranten en hen helpen integreren in vreemde samenlevingen?

Aan de andere kant, wie zijn de mensen die allerlei ontberingen, risico’s en kosten op zich nemen om naar de Euregio te komen? Wat drijft hen? Wat zijn hoop en verwachtingen als ze naar de Euregio komen? En: Welke ervaringen heb ze opgedaan in de nieuwe omgeving?

Kortom, zien zij de EMR als een vesting of als (hun) “toekomst”?

De thematische focus van het filmproject werd aan het begin van het project met alle projectdeelnemers afgesproken. Het was belangrijk voor de leerlingen en de docenten om rekening te houden met het perspectief van de getroffenen en om hun individuele lot en ervaringen te documenteren.

In het bijzonder hielden de leerlingen zich bezig met;

– het verkrijgen van getuigenissen van de betrokkenen;

– het publiek informeren over de diversiteit van migratieredenen en integratieperspectieven;

– bewustmaking van de problemen en mogelijkheden van integratie-inspanningen;

– het ontwaken van (ook positieve!) Emoties in verband met migratie, evenals

– Het in beeld brengen van vooroordelen en valse beweringen die circuleren in de huidige migratiedebatten.

In de weken voorafgaand aan de daadwerkelijke opnames werd het onderwerp inhoudelijk en organisatorisch voorbereid in de lessen van de projectwerkgroep door het formuleren van kernonderwerpen, het bepalen van filmlocaties, het contacteren van interviewpartners, het uitwerken van interviewvragen en het opstellen van route- en tijdschema’s voor het filmen. 

De studenten werden bij het filmen ondersteund door Marco Röpke, die na een pauze van een jaar vanwege zijn werk als film- en technisch directeur opnieuw mede-begeleider is van het filmproject.

Het waren drie zeer intensieve opnamedagen, waarin de deelnemende studenten over de  de grenzen keken, inzicht kregen in het onderwerp “Migratie in de Euregio”. Uiteraard zijn deze bijeenkomsten door de veelheid van activiteiten een ideale manier om en hun eerder op school verworven vaardigheden in de praktijk te brengen. 

De viering van de filmpremière vindt plaats op donderdag 25 april 2024 in Aken. De viering wordt gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd door de Nederlandse en Duitse projectdeelnemers.