Informatieavond: Social media en het puberbrein

Op 13 december om 19.00 uur organiseren we op school een informatieve ouderavond voor het Grotius College, Vrijeschool Parkstad en Compass met het thema: Social media en het puberbrein. Lodewijk Brull en Boudewijn Mayeur zullen deze avond voor ons vormgeven.

In dit digitale tijdperk zijn social media onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven van onze kinderen. Deze platforms bieden hen niet alleen ongekende communicatiemogelijkheden, maar ook toegang tot een wereld van informatie en leermiddelen. Tegelijkertijd brengen ze unieke uitdagingen en risico’s met zich mee, zoals cyberpesten, privacy zorgen en de impact op mentale gezondheid.

Tijdens deze interactieve avond zullen we samen met deskundigen op het gebied van digitale media de volgende onderwerpen behandelen:

  • Generation NEXT: Ontdek hoe de digitale wereld vorm geeft aan de sociale en cognitieve ontwikkeling van onze kinderen.
  • Beloning als Verdienmodel: We lichten toe hoe sociale platforms gebruikmaken van beloningssystemen om gebruikers, waaronder jongeren, te betrekken en wat dit betekent voor hun gedrag online.
  • Digitale Inleiding: Footprint en AI: We bespreken de digitale voetafdruk die onze kinderen achterlaten en hoe kunstmatige intelligentie deze gegevens gebruikt.
  • Gossip Girl: Een blik op hoe popcultuur en online roddels het zelfbeeld en de sociale dynamiek van jongeren beïnvloeden.
  • Sexting, Pesten & Regels: Een belangrijk gesprek over de risico’s van sexting, de realiteit van cyberpesten en het belang van heldere regels en grenzen.
  • Data & Privacy: Wie Heeft de Controle?: Een diepgaande kijk op de rechten van onze kinderen omtrent hun data en privacy.
  • Factchecking: In het tijdperk van ‘fake news’ is het cruciaal dat zowel jongeren als ouders vaardigheden ontwikkelen om feiten van fictie te onderscheiden. Risico’s en uitdagingen: Wat zijn de gevaren van overmatig gebruik, online pesten, en privacy risico’s?

Praktische tips en tools voor ouders: Hoe kunnen we onze kinderen begeleiden en beschermen in hun online activiteiten? De avond zal bestaan uit een interactieve presentatie. Wij hopen op een open en constructieve dialoog waarbij uw inzichten en ervaringen als ouders centraal staan.

Uw aanwezigheid en inbreng zijn van groot belang voor het creëren van een veilige en positieve online omgeving voor onze jeugd. Wij kijken uit naar een inspirerende avond en hopen u daar te mogen verwelkomen.

Wilt u zich inschrijven voor deze avond? Stuur dan een mail naar [email protected]