TeachBuddy

Het Grotiuscollege is gestart met een nieuw bijlesproject, namelijk TeachBuddy. Hiermee wordt de mogelijkheid voor leerlingen in de onderbouw geboden om kosteloos en eenvoudig leerhulp te ontvangen van ouderejaars medeleerlingen. Via het platform TeachBuddy worden leerlingen aan elkaar gekoppeld, waarna zij zelf een moment kunnen inplannen om op school bij elkaar te komen. Inschrijven kan via www.teachbuddy.com. Vragen? Stuur een mailtje naar mevr. Mulders via [email protected].